analiza potreba


analiza potreba
needs analysis
* * *
• needs analysis

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • stvȃr — ž 〈I i/stvȃrju, G mn stvárī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}svaka konkretna ili apstraktna činjenica zamišljena kao jedinka b. {{001f}}(čega) kao stalna veza u zn. da je nešto ono što kaže riječ uz koju stoji [to je ∼ navike] 2. {{001f}}materijalni… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stvar — stvȃr ž <I i/stvȃrju, G mn stvárī> DEFINICIJA 1. a. svaka konkretna ili apstraktna činjenica zamišljena kao jedinka b. (čega) kao stalna veza u zn. da je nešto ono što kaže riječ uz koju stoji [to je stvar navike] 2. materijalni predmet,… …   Hrvatski jezični portal